អំពីសាស្ត្រាចារ្យ Prof P.I Peter

Prof. Peter is a nature lover, which empowered him to get deeply involved in research of various plants, herbs and natural resources for more than three decades. He now leads an elite research team of eminent research scientists and doctors, undertaking researches on the various health enhancing properties of Noni fruit. (Morinda citrifolia)

He is a visiting Professor of various universities and the most sought after speaker across the world on the subject of Wellness. His research initiative in the field of Energy Sciences and Energy Healing has earned him several accolades.

Orissa University of Agriculture and Technology has conferred the Doctorate of Life Science (Honoris Causa) on Prof. Peter for his contribution to the learning in Life Sciences in Dec. 2011.

He is also the founder of World Wellness Organization (WWO), a social action movement to create wellness awareness among one billion people by the year 2020.

Prof .Peter is the founder Chairman of IGNOU – World Wellness Community College, registered with Indira Gandhi National Open University, first of its kind to teach and promote wellness and wellbeing among the masses.

He is a visionary, a true revolutionary, a thorough philanthropist, a profound and creative thinker, an extraordinary life coach, a master empowerer, and a world class trainer who has developed many modules of inspirational workshops on Health, Wellness, Success Technologies, Leadership, Financial Literacy and Spiritual awakening. He has created thousands of wellness trainers to take the message of Wellness and Wellbeing to the world.

An extraordinary human being, who has taken several initiatives as a Chairman and Managing Director of Noni Biotech Pvt Ltd to pursue various Corporate Social Responsibilities  and to sow the seed of love to transform humanity.


លោក​ឧកញ៉ា​បណ្ឌិត គាង សេង ស្ថាបនិក​មជ្ឈម​ណ្ឌល​បង្កើន​ផាសុក​ភាព​នៅ​កម្ពុជា​ និង ជា​ប្រធាន​ស្ថាបនិក​ផាសុកភាព​នៅកម្ពុជា ​
អាន​បន្ត

លោក​សាស្រ្តាចារ្យ Prof P.I Peter ជា​ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​​ផលិត ទឹក ញ ទេព​ នៅ​ប្រទេសឥណ្ឌា (Noni Biotech Pvt Ltd)
អាន​បន្ត
ទំព័រហ្វេសប៊ុក
បណ្តាញសង្គម
ស្តាប់ការផ្សាយ​ផ្ទាល់របស់វិទ្យុផាសុកភាព FM 89.70 MHz
វីដេអូបង្ហាញពីដំណើរការផលិត ទឹក ញ ទេព
ទីតាំងចែកចាយ ទឹក ញ ទេព
ទឹក ញ ទេព មានលក់តែនៅមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយ ទឹក ញ ទេព ដែលមាន​អសយដ្ឋាននៅ អគារលេខ ៥៩៨ ផ្លូវលេខ ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំកាន រាជធានីភ្នំពេញ និង​នៅតាម​ទីតាំងចែកចាយ ជាង ២០០ កន្លែងប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីនេះមិនមែនជា ផលិតផល ទឹក ញ ទេព ទេ។
ស្តាប់ការផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីសុខភាព និងជីវិត ដែលបកស្រាយដោយ លោកបណ្ឌិត ណូនី